BELEIDSMANAGER FLORIS VAN OVERVELD (1972) UIT AMSTERDAM, AFGESTUDEERD IN 1996

‘Als bèta help ik de alfa-directeur terug naar een hanteerbare kern’

floris-van-overveld-portretHoe kom je vanuit scheikunde in het management terecht?
“Ik ben nooit een hardcore bètastudent geweest. De alfakant en dan vooral de communicatie trokken me ook altijd. Vrij snel na mijn afstuderen ben ik die kant op gegaan. Toen ik bij KWF Kankerbestrijding als eindredacteur internet werkte, kwam daar een reorganisatie en kreeg ik een nieuwe functie, als teamleider redactie. Zo ontdekte ik dat management me goed ligt. Achteraf zie ik dat ik als student ook al veel bestuursfuncties vervulde. Zo zat ik in de universiteitsraad, was ik voorzitter van de faculteitsvereniging en zat ik in het sociëteitsbestuur van studentenvereniging SSRA.”

Dat klinkt als een drukke studententijd.
“Ik was dag en nacht actief. Voor het sociëteitsbestuur draaide ik regelmatig bardiensten van vijf uur ‘s middags tot vier uur ’s ochtends. Maar dat zijn ook mijn beste herinneringen: we werkten hard, we gaven mensen een goede tijd en maakten tegelijk zelf ook veel lol.”

Wat doe je precies voor werk?
“Ik ben manager beleid bij Ieder(in), een koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) is ontstaan uit een fusie, waardoor we de organisatie opnieuw moeten inrichten. Ik help de organisatiestructuur opnieuw vorm te geven en talenten zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.”

Heb je in je werk nog iets aan je studie?
“Jazeker. Als bèta-student leerde ik de wereld in modellen samen te vatten en dus simpeler te maken. Mijn directeur is meer een alfa en we vullen elkaar goed aan. Zij is er goed in een probleem van meerdere kanten te bekijken; ik help haar het weer terug te brengen naar een hanteerbare kern.”