Jaap de Jong (1980) Behaalde zijn master in Environment & Resource Management. Nu is hij directeur bij De Gezonde Stad.

jaap-de-jong-2Waarom juist deze studies op de VU?
‘Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur en de studie Aardwetenschappen was super breed. Van natuur- en scheikundige tot wiskundige vakken, maar ook bredere vakken als ‘hoe is de aarde ontstaan.’ Erg interessant, maar ik kwam er gaandeweg achter dat ik vooral werd opgeleid om met fossiele brandstoffen in de weer te gaan, oftewel olie zoeken voor bedrijven. Dat was niet mijn ambitie en daardoor wilde ik switchen naar het werkveld van de duurzame ontwikkeling. Dus heb ik de master ERM gekozen. Daarin wordt de beleidsmatige en economische kant van milieu en duurzame ontwikkeling centraal gezet. Dat paste goed bij mij.’

Hoe ging het na je studie?
’Ik heb verschillende banen gehad. Eerst trainee bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, daarna consultant in het bedrijfsleven gevolgd door twee jaar werken voor een stichting in Zuid-Afrika. Ik was daar werkzaam op het snijvlak van duurzame energie en armoedebestrijding, vooral gericht op de armste huishoudens in zuidelijk Afrika. Dat betekende dat we lokale problematiek aanpakten, maar we probeerden ook de transitie te versnellen op het niveau van de VN. Klimaatconferenties bijwonen waar wereldleiders de belangrijke afspraken maken over de toekomst. Ik raakte daar een beetje gedesillusioneerd… Want er wordt vooral gepraat en ik wilde iets doen!’

En zo kwam je bij de Gezonde Stad?
‘Toen ik terugkwam in Nederland zag ik De Gezonde Stad en heb ik gesolliciteerd. Een stad is het ideale niveau om te verduurzamen. Het is duidelijk welke partijen je kunt betrekken en je hebt bewoners die heel gemotiveerd zijn om iets te doen. In actie komen met concreet resultaat is wat de Gezonde Stad doet. De organisatie is ontstaan in 2012, toen het besef ontstond dat er in de stad behoefte was aan vernieuwende oplossingen die de bewoners, het bedrijfsleven en de overheid samen kunnen ontwikkelen op een constructieve manier.’

En hoe doen jullie dat?
‘We hebben twee speerpunten waarin we projecten opzetten; de klimaatbestendige stad, waarin het vergroenen belangrijk is. En bij de circulaire stad, kijken we vooral naar recyclen en upcyclen van grondstoffen uit huishoudelijk afval. Daarnaast helpen we bewoners die betrokken zijn bij hun buurt met het realiseren van eigen duurzame initiatieven: ze kloppen bij ons aan omdat ze iets willen doen en hulp kunnen gebruiken.’