Seyed Mousavi

Seyed-Mousavi‘Duurzame innovatie slaagt als organisaties het zien als kans’

Juli 2015 – Het begon allemaal met een missie. Expert worden. Toch sluit hij het niet uit dat hij ooit zijn duurzame ambities gaat realiseren als milieuactivist. Seyed Mousavi – afkomstig uit Iran – had zijn zinnen gezet op een PhD-positie, specifiek in het onderzoeksveld van duurzame innovatie. Hij struinde het internet af naar professoren gespecialiseerd in zowel innovatie als duurzaamheid en kwam zo bij VU-hoogleraar Bart Bossink terecht. Zijn vastberadenheid leverde hem een positie op bij de onderzoeksgroep Science, Business & Innovation, waar hij onderzoek doet naar hoe kennismanagement duurzame innovatie kan stimuleren. Ruim twee jaar op weg met zijn promotieonderzoek is Seyed ook gewend aan de Nederlandse directheid. “Ik heb moeten afleren té beleefd te zijn. Bart Bossink zei me: stop nu eens met continu dankjewel zeggen.”

Seyed: "Kennis is de motor van innovatie. Om duurzaam te innoveren hebben organisaties specifieke kenniscapaciteiten nodig, moeten ze kennis inbedden en omzetten in nieuwe gewoonten. Opvallend is dat in de literatuur over duurzaamheid vaak wordt beweerd dat duurzame innovatie kostenbesparend is. Dit is vaak juist niet het geval, duurzame innovatie vraagt veel tijd, onderzoek, investeringen en is meer langetermijngericht. Ook is het voor organisatie van belang om intensief samenwerken met leveranciers als het gaat om duurzame innovatie."

Lees het interview met Seyed Mousavi