Laboratoriumfaciliteiten

Onderzoek in opdracht

Veel onderzoekers aan de faculteit der Bètawetenschappen voeren ook onderzoek uit in opdracht of in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere maatschappelijke organisaties.

Mocht u als bedrijf of instelling bepaald onderzoek willen laten uitvoeren, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met een van onze wetenschappelijke afdelingen:

Afdeling Milieu en Gezondheid

Technology Centre

Specialisten van de afdeling Elektronica Bèta VU bouwen onderzoeksopstellingen voor onderzoeksgroepen. Zij bieden, voor elke situatie, expertise bij de conceptfase, de opbouw en het gebruik van meetopstellingen. Daarnaast geven zij advies en verlenen service op het gebied van componenten, reparaties en veiligheidskeuringen van apparatuur.

De afdeling Fijnmechanische Instrumentatie Bèta VU (FMIB) ontwikkelt in nauwe samenwerking met de onderzoekers hoogwaardige apparatuur die onderscheidend onderzoek mogelijk maakt. FMIB faciliteert de valorisatie van technische opstellingen en de vertaling van technische opstellingen naar producten. Een deel van de apparatuur die FMIB ontwikkelt voor het onderzoek is beschikbaar voor andere wetenschappelijke partijen of wordt verkocht door commerciële partijen.

Technology Centre