Lokale initiatieven voor een groene toekomst

12-09-2017

13.45

Aula

Renewable energy communities: A comprehensive study of local energy initiatives in the Netherlands and Germany

G.K. Dóci

prof.dr. A.C. Petersen, copromotor: dr. E. Vasileiadou †

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Gabriella Dóci bekeek welke rol lokale energiecoöperaties spelen in Nederland en Duitsland. Deze coöperaties blijken een goede aanvulling op initiatieven op individueel niveau.

Hierbij ligt de kracht in het faciliteren van mensen, die in deze energiecoöperaties participeren, om over te stappen naar zuiniger en milieuvriendelijker energiebronnen. Een ander aspect is de informatie over betere technologie. Op deze manier dragen de coöperaties bij aan energietransitie en daarmee aan een groenere, milieuvriendelijker en gezondere toekomst.

Meer informatie over het proefschrift in PURE