Inzicht in oorzaken vertraagd herstel na zenuwletsel

13-12-2017

11.45

Aula

Studies on the role of Wnt5a in peripheral nerve regeneration

A.C. van Vliet

prof.dr. J. Verhaagen, prof.dr. M.J.A. Malessy, copromotor(en) dr. F. de Winter

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Arie van Vliet toont in zijn proefschrift aan dat neuroma-in-continuïteit (NIC) weefsel vaak op meerdere plaatsen focale myeline defecten (FMD) heeft. Van Vliet berekende dat elke uitloper van een zenuwcel in een NIC meerdere FMD tegenkomt. Dit betekent dat FMD, deels, de neuropathologische basis zouden kunnen vormen voor het ontbreken van het functioneel herstel zoals bij patiënten met zenuwletsel. 

Wereldwijd lopen naar schatting vele tienduizenden mensen perifeer zenuwletsel op. Ernstig zenuwletsel kan resulteren in de vorming van een neuroma-in-continuïteit. Een NIC remt de regeneratie van zenuwvezels en belemmert functioneel herstel, maar het is onduidelijk waarom dat zo is.

Van Vliet identificeerde eerst processen die aan de basis liggen van hoe een NIC functioneel herstel belemmert. Daarnaast achterhaalde hij de rol van Wnt-eiwit familie, in de regenererende perifere zenuw. 

Van Vliet laat verder zien dat in de beschadigde zenuw Wnt5a harder gaat werken in Schwanncellen van het NIC. Hij onderzocht het effect van Wnt5a en de rol van Wnt receptoren zoals Ryk op neuriet–uitgroei en toont aan dat onder verschillende omstandigheden Wnt5a de zenuwvezelgroei ofwel stimuleert of hindert. Dankzij het gebruik van genetische manipulatie technieken is het duidelijk dat in de afwezigheid van Wnt5a, de regeneratie van de zenuw vertraagt.