Nieuw type toxiciteittestsysteem om schadelijkheid chemische stoffen te bepalen

16-10-2017

13.45

Aula

Development of human Cytochrome P450 competent genotoxicity tester bacterial systems for high throughput screening

B.J. Espadinha de Brito Palma

prof.dr. N.P.E. Vermeulen, prof.dr. J. Rueff

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Biochemicus Bernardo de Brito Palma ontwikkelde een nieuw type toxiciteit testsysteem, waarmee de schadelijkheid van chemische stoffen aan genetisch materiaal kan worden bepaald. Blootstelling aan dergelijk stoffen kan een versnelde veroudering en kanker veroorzaken.

Mensen worden voortdurend blootgesteld aan chemische stoffen door geneesmiddelen, cosmetica en voedsel, of in de lucht van de werkomgeving. Sommige van deze door de mens gemaakte chemicaliën, xenobiotica genaamd, zijn geclassificeerd als carcinogeen. De meeste genotoxische carcinogene stoffen zijn chemisch inactief, maar na metabolisme of biotransformatie kunnen chemisch reactieve metabolieten (CRMs) worden gevormd. CRMs kunnen vervolgens aan het DNA binden (genotoxisch), aan RNA of aan eiwitten. Via een scala aan metabolisme routes kunnen de carcinogene stoffen in het lichaam worden geactiveerd, een proces dat bio-activatie wordt genoemd. De cytochroom P450 enzymen spelen in het bio-activatieproces een belangrijke rol.

Met de resultaten van De Brito Palma kan de toxiciteitstest op een zeer snelle en efficiënte manier worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook getest op die belangrijke groep van enzymen in het menselijk lichaam, de cytochroom P450 enzymen, die in grote mate de schadelijkheid van chemische stoffen bepaalt.

Door deze nieuwe test toe te passen kreeg De Brito Palma ook inzicht in de rol van verschillende genetische varianten die bestaan tussen mensen, van één van de belangrijkste vormen van deze P450 enzymen, in de schadelijkheid van verschillende chemische stoffen. Zo was het mogelijk om een aantal belangrijke aanwijzingen te vinden over de moleculaire werking van dit P450 enzym.

Voor meer informatie, zie: http://www.aimms.vu.nl/en/news-events/events/2017/okt-dec/16okt-b-espadinha-de-brito-palma.aspx

Meer informatie over het proefschrift in DARE
empty