Spelenderwijs reflecteren op onderzoek en innovatie vergroot betrokkenheid

15-11-2017

13.45

Aula

Playful Reflection

M.G. van der Meij

prof.dr. J.E.W. Broerse

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Majoleine van der Meij ontwierp vijf speelse methoden voor reflectie op duurzame innovatie en synthetische biologie voor zowel kinderen als volwassenen. Een combinatie van deze speelse invalshoek met de gangbare aanpak, namelijk het uitwisselen van ideeën en meningen, leidt volgens Van der Meij tot voldoende diepgang en wederzijds begrip.

Op steeds meer plekken in het land gaan mensen in dialoog over wetenschap en techniek. Zo kunnen we als ‘burgers’ onderzoeken hoe we ons willen verhouden tot innovatie. Maar het is vaak lastig om de impact van innovatie voor te stellen als de techniek of wetenschap erachter nog ‘jong’ is. Niet iedereen kan of wil daarom meedoen aan de dialoog, of zienswijzen zijn zo verschillend, dat dialogen uitmonden in een ‘multi-monoloog’ waar wederzijds begrip ver te zoeken is.

Reflectiemethoden met speelse oefeningen kunnen de innovatie-dialoog ondersteunen. Speelsheid helpt mensen in het omgaan met complexiteit en vooroordelen. Van der Meij ontwierp met haar collega’s vijf speelse methoden voor reflectie op duurzame innovatie en synthetische biologie. Ze maakten reflectiemethoden met video-ervaringsverhalen, verbeeldings- en co-creatieopdrachten, improvisatietheater en speelse gespreksmoderatie en testten deze met kinderen van 8 tot en met 12 jaar en volwassenen tussen de 18 en 80 jaar, o.a. bij NEMO, De Zwijger en Waag Society.

Meer informatie over het proefschrift in PURE