Zwitserse bevolking positief over uitbreiding waterkrachtenergie

17-10-2017

11.45

Aula

Testing Choice Theory Using Discrete Choice Experiments in Swiss Energy Policy

M.T. Mattmann

prof.dr.ir. R. Brouwer

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Matteo Mattmann onderzocht in hoeverre de Zwitserse bevolking positief staat ten opzichte van uitbreiding van energie via waterkracht. Dit houdt tegelijkertijd in, dat energie via kernreactoren wordt afgebouwd. Mattmann concludeert dat er een breed draagvlak is voor deze energietransitie. 92% van de deelnemers zijn voorstander van uitbreiding van energie via waterkracht en 78% van hen is voorstander van het afbouwen van energie via kerncentrales.

Mattmann ondervroeg voor zijn onderzoek 1500 mensen. Zij willen zelfs tot 50% meer voor de elektriciteitsrekening betalen bij waterkracht als energiebron. Dat waterkrachtenergie ook negatieve effecten heeft op het landschap en op de fauna vinden de deelnemers kwalijk, maar ze willen niet extra betalen om deze effecten teniet te doen of te verminderen. Zij vinden het vooral belangrijk dat door gebruik van waterkrachtenergie minder broeikasgassen in de atmosfeer zullen komen.

Meer informatie over het proefschrift in PURE