Beter inzicht in risico’s beperkt economische gevolgen klimaatverandering en natuurrampen

15-12-2017

15.45

Aula

Economie van klimaatverandering en natuurrampen

prof.dr. W.J.W. Botzen

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Oratie

Hoe kunnen we  inzichten in klimaat- en natuurramprisico’s verbeteren? Deze hebben we nodig voor het ontwikkelen van beleid om klimaatverandering te voorkomen en de economische gevolgen te beperken. Tijdens zijn oratie bespreekt hoogleraar Economics of Climate Change and Natural Disasters Wouter Botzen hoe een interdisciplinaire aanpak leidt tot betere schattingen van de economische gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen.

De afgelopen decennia is er wereldwijd meer schade door natuurrampen wereldwijd. Zulke rampen veroorzaken economische schade. Door de klimaatverandering zullen er steeds meer natuurramprisico’s zijn. Ook zal klimaatverandering andere economische gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de agrarische sector en industrie.

Een betere voorbereiding op natuurrampen kan veel schade voorkomen, maar ook na maatregelen om risico’s te reduceren, blijft een restrisico over. Hiervoor is financiële vergoeding nodig. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich goed voorbereiden op natuurrampen? Welke verzekeringsvormen dragen bij aan een brede, efficiënte en betaalbare dekking? Deze vragen beantwoordt Botzen tijdens zijn oratie.