Problemen bij dichtheidsfunktionaaltheorie deels ontrafeld

14-11-2017

11.45

Auditorium

Fully Nonlocal Exchange-Correlation Functionals from the Strong-coupling limit of Density Functional Theory

S. Vuckovic

prof.dr. P. Gori Giorgi

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Theoretisch chemicus Stefan Vuckovic onderzocht de problemen rond de dichtheidsfunktionaaltheorie (DFT); dit is de theorie die kwantummechanische berekeningen haalbaar maakt binnen een redelijke tijd. Hij keek naar de limiet waarin de interactie tussen de elektronen oneindig sterk werd, de sterk-interactie limiet genaamd. Met eenvoudige, maar illustratieve chemische voorbeelden, laat hij zien dat deze uitwisselings-correlatie functionaliteiten, in tegenstelling tot de traditionele, in staat zijn om de sterke correlatie effecten goed in rekening te brengen. Hiermee onthult Vuckovic de wiskundige structuur van de elektronische interacties.

DFT is een fundamentele bouwsteen van de successen van theoretische en computationele chemie als het gaat om zowel het begrijpen als het begeleiden van experimenten. DFT is in staat om de kwantumaard van elektronen vast te leggen, maar ze berust op benaderingen om de interacties tussen hen te beschrijven. Omdat de exacte wiskundige vorm van deze interacties binnen DFT niet bekend is, moeten mensen met wetenschappelijke gissingen werken, mogelijk met behulp van experimentele gegevens. Deze benaderingen zijn in veel gevallen succesvol, maar ze mislukken wanneer elektronische interacties een prominente rol spelen (sterke correlatie).

Meer informatie over het proefschrift in PURE