Over eerlijke kansen en kansen die een mate van bewijs uitdrukken

16-11-2017

11.45

Aula

Uniform Probabilitiy Measures and Epistemic Probability

T. Kerkvliet

prof.dr. R.W.J. Meester

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Het conventionele wiskundige kansbegrip is niet altijd adequaat. Timber Kerkvliet bestudeerde twee situaties waarin dat het geval was.

De eerste situatie is wanneer we willen spreken over eerlijke kansen bij oneindig veel opties. Het onderzoek laat zien dat er een overtuigend en sterker concept van "eerlijke kans" mogelijk is dan de bestaande voorstellen, gebruik makende van een alternatief kansbegrip.

De tweede situatie is wanneer we kansen willen gebruiken om uit te drukken in welke mate we iets geloven of voor iets bewijs hebben. In het onderzoek wordt beargumenteerd dat het conventionele kansbegrip niet geschikt is om dit uit te drukken, en dat een bestaand alternatief dat wel is, door een nieuwe interpretatie te hanteren. Dit betoog is kracht bijgezet, door alternatieve modellen te maken voor een aantal forensische problemen, waarin gegeven zeker forensisch bewijsmateriaal een uitspraak gedaan dient te worden over in welke mate er nu bewijs is tegen een bepaalde verdachte.

Meer informatie over het proefschrift in PURE