Ambulances komen vaker op tijd door wiskundige modellen

16-05-2018

09.45

Aula

Efficient Planning of Ambulance Services

M. van Buuren

prof.dr. R.D. van der Mei, prof.dr. S. Bhulai

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Martin van Buuren ontwikkelde simulatiemodellen die zorgen voor een zo optimaal mogelijke aansturing van de ambulances vanuit de meldkamer. Hij testte twee methoden bij de meldkamer voor ambulances in Flevoland. Hierbij worden ambulances naar allerlei standplaatsen verwezen, van waaruit ze vervolgens naar de plaats rijden waar hun hulp nodig is. Mede door deze geografische spreiding door de dag heen steeds goed te regelen met de uitkomsten van de simulatiemodellen is het voor het eerst gelukt de ambulances voor 95% op tijd ter plaatse te krijgen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE