Snellere ontdekking schadelijke stoffen dankzij nieuwe technologie

17-04-2018

13.45

Aula

Advanced bioactivity screening analytics for rapid identification of environmental toxicants

L.W. Jonker

prof.dr. G.W. Somsen, dr. J. Kool

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

De technologie ontwikkeld door promovendus Willem Jonker kan in de toekomst een bijdrage leveren aan het tijdig oppikken en identificeren van mogelijk schadelijke stoffen in het milieu.

Steeds meer stoffen worden ontwikkeld en geproduceerd door de industrie. Laboratoria hebben methodes om door overheden geselecteerde stoffen te monitoren maar nieuwe stoffen maken hier niet meteen deel van uit. Doorgaans is er weinig bekend over mogelijk schadelijke effecten van deze nieuwe stoffen op organismen. Ook is het nauwelijks bekend of deze stoffen uiteindelijk ook in het milieu terecht komen.

Jonker combineerde voor zijn onderzoek biologische testen met analytisch chemische technieken om mogelijk schadelijke stoffen op te pikken. Dit is gedaan in samenwerking met waterlaboratoria. Uiteindelijk is er in samenwerking met de industrie nieuwe apparatuur ontwikkeld.

Meer informatie over het proefschrift in DARE