Van neurale inductie naar ziektemodellen voor tubereuze sclerose complex met menselijke stamcellen

13-06-2018

09.45

Aula

From neural induction towards disease models for Tuberous sclerosis complex using human stem cells

A. Geeyarpuram Nadadhur

prof.dr. M. Verhage, copromotor dr. V.M. Heine

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie