Neurologische mechanismen vanaf onbewuste lichtprikkels tot bewust zien getoetst

25-06-2018

15.45

Aula

Influence of Attention on Perception, Learning, Memory and Awareness

D.D. Vartak

prof.dr. P.R. Roelfsema, copromotor dr. M.W. Self

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Devravat Vartak onderzocht de neurologische mechanismen achter het proces van lichtprikkels binnen krijgen tot selectieve aandacht (bewust zien). Niet alles wat we zien, dringt tot ons door. Onze hersenen hebben een beperkte capaciteit en ze zijn selectief in welke prikkels worden toegelaten – wat we bewust waarnemen. Met neurofysiologische experimenten testte Vartak diverse theorieën rond bewuste waarneming. Zo bevestigt hij de theorie ‘Global Neuranal Workspace’. Deze theorie gaat er vanuit dat er alleen bewuste waarneming plaats kan vinden als de lichtprikkel sterk genoeg is.

Selectieve aandacht speelt ook een rol bij andere cognitieve processen zoals leren, herinnering en bewuste waarneming. Bewuste waarneming komt tot stand via het actieve feedback proces: hierbij stroomt informatie van hogere delen van de hersenen naar lagere delen. Dit proces is vaak context-gestuurd, gebaseerd op taak- of interne doelen en kan worden beïnvloed door eerdere kennis of ervaring. Uit Vartaks onderzoek blijkt ook dat beloning en actieve bewuste aandacht samen het leerproces sturen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE