Invloed van plantensoorten, -delen, afbraak en vochtgehalte op de brandbaarheid

23-04-2018

13.45

Auditorium

Interactive trait effects of plant species, organs, decomposition stages and moisture on litter fire behavior

W. Zhao

prof.dr. J.H.C. Cornelissen, prof.dr. M. Dong, dr. W.K. Cornwell

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

De samenstelling, grootte, vorm en het rottingsstadium van dood plantenmateriaal bepalen samen de kans op en intensiteit van brand op de bosbodem. Deze onderzoeksresultaten van WeiWei Zhao kunnen helpen om natuurbranden nu en in de toekomst beter te voorspellen.

Dood plantenmateriaal op de bosbodem is belangrijk voor het ontstaan en voortzetten van natuurbranden in gematigde en boreale gebieden. Bossen bevatten meestal meerdere soorten, met zowel vers als deels verrotte plantendelen (strooisel, dood hout) die sterk verschillen in brandbaarheid. Deze verschillen tussen soorten en rottingsstadia kunnen elkaar beïnvloeden, waardoor de brandbaarheid van de soorten samen anders is dan het gemiddelde van de afzonderlijke onderdelen. Dit wordt de ‘mengeffecten’ op de brandbaarheid genoemd.

WeiWei Zhao concludeert dat er inderdaad sterke mengeffecten zijn van dode bladeren en twijgen van verschillende soorten op het ontstaan en gedrag van oppervlaktebranden in het bos. Die mengeffecten zijn op grond van de grootte en vorm van de dode delen te voorspellen. Verder blijkt dat hout van een gegeven soort dat meer verrot is, brandbaarder is dan vers hout vanwege de lagere houtdichtheid.

“Ik heb dode bladeren, twijgen en dikke takken van uiteenlopende boomsoorten in het lab gemeten op grootte, vorm, houtdichtheid en chemische eigenschappen. Deze heb ik vervolgens in het FLARE-brandlab, onder gecontroleerde omstandigheden verbrand. Daarbij heb ik het temperatuurverloop en de CO2 uitstoot van de brand gemeten,” aldus Zhao.

Mengeffecten spelen een relatief onbekende, maar belangrijke, rol bij het verloop en de intensiteit van bosbranden. Deze kennis is belangrijk voor het voorspellen van branden, het bepalen van de CO2-uitstoot en ons begrip van klimaatsopwarming.

Meer informatie over het proefschrift in DARE