Het mysterie van de antimaterie

14-03-2018

13.45

Aula

Asymmetries in mixed beauty decays

J.A. de Vries

prof.dr. M.H.M. Merk, copromotor(en) dr. J.A.N. van Tilburg

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Natuurkundige Jacco de Vries ontkracht in zijn promotieonderzoek het D0-experiment dat in 2010 een serieuze hint vond van een verschil tussen materie en antimaterie. Tijdens de oerknal zou er evenveel materie als antimaterie gemaakt moeten zijn. We kunnen die antimaterie vandaag alleen nergens meer vinden. Het waarnemen van een verschil tussen materie en antimaterie geeft belangrijke inzichten in dit mysterie. De Vries: “Het bestuderen van het verdwijnen van de antimaterie is relevant om de wereld om ons heen te begrijpen. Wat als we een nieuwe kracht ontdekken, die er voor zorgt dat ook materie na verloop van tijd verdwijnt?”

Met Het D0-experiment vonden de wetenschappers een serieuze hint van zo'n verschil tussen materie en antimaterie, in de vervallen van neutrale B-deeltjes die kunnen veranderen naar hun eigen antideeltjes. ”Als dit waar blijkt te zijn, is er bewijs voor nieuwe deeltjes en krachten die hierbij een rol spelen, die we tot nu toe nog nooit waargenomen hebben” volgens De Vries.

De Vries deed metingen om deze waarneming uit het D0-experiment te bevestigen. Het resultaat van de metingen ontkracht het D0-experiment. Er is wel genoeg ruimte voor een nieuwe ontdekking in dit proces, die de wetenschappers zullen testen met de verhoogde precisie van de aankomende upgrade van het experiment.

Meer informattie over het proefschrift in DARE