Hoe genetisch identieke bacteriën van elkaar verschillen

18-01-2018

09.45

Aula

Balance on many scales

N. Nordholt

prof.dr. F.J. Bruggeman, prof.dr. R. Kort, copromotor dr. J.H. van Heerden

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Bacteriën planten zich aseksueel voort. Ze kopiëren hun genetisch materiaal en verdubbelen hun massa om twee genetisch identieke klonen te vormen. Omdat elke cel twee cellen vormt, groeit de bacteriële populatie exponentieel. Echter, als we door de microscoop kijken om zo’n populatie te observeren, zien we dat geen twee cellen hetzelfde zijn; ze verschillen in grootte, groeisnelheid of hun weerstand tegen antibiotica.

Niclas Nordholt bestudeerde de bronnen en consequenties van deze niet-genetische verschillen, door duizenden individuele bacteriën te observeren. Hij ontdekte een verrassend simpele relatie tussen de snelheid waarmee bacteriën voortplanten, en de magnitude van deze niet-genetische verschillen. Ook vonden we dat, hoewel een de populatie als geheel exponentieel groeit, dit niet per se het geval is voor individuele cellen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE