Nieuwe methoden voor snel uitrekenen van optische eigenschappen grote moleculen

14-02-2018

13.45

Aula

Approximations in Density Functional Based Excited State Calculations

R. Rüger

prof.dr. L. Visscher, prof.dr. T. Heine

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Robert Rüger ontwikkelde benaderingen om de optische eigenschappen van zeer grote moleculen op een standaard desktop computer te kunnen voorspellen. Hij laat ook zien hoe deze methodes efficiënt in gebruiksvriendelijke software kunnen worden geïmplementeerd.

Het gebruik van kwantummechanische wetten om voorspellingen te doen over de interactie van licht met materie is een enorme uitdaging. De wiskundige vorm van de vergelijkingen nemen namelijk enorm in complexiteit toe naarmate er meer deeltjes in beschouwing worden genomen. In de praktijk betekent dit dat dure energieverslindende supercomputers weken aan zo'n resultaat rekenen. Of erger: de berekeningen zijn zo duur dat ze praktisch onuitvoerbaar zijn.

Daarom ging Rüger eerst na welke benaderingen gemaakt kunnen worden om de duurste delen, rekenkundig gezien, te versnellen. Deze benaderingen worden dan in code geïmplementeerd en het effect op de kwaliteit van de resultaten wordt getest.

Het proefschrift van Rüger gaat over tamelijk fundamenteel onderzoek naar rekenkundige problemen met betrekking tot de wetten van de kwantummechanica. Op de korte termijn zal het nog weinig maatschappelijke invloed hebben, maar, de ontwikkelde methode en software zullen naar verwachting andere, meer toepassingsgerichte, onderzoekers helpen in de toekomst.

Meer informatie over het proefschrift in DARE