Duurzaamheid voor managers

15-01-2018

15.45

Aula

Managing Innovation for Sustainability

S. Mousavi

prof.dr.ir. B.A.G. Bossink, prof.dr. M. van Vliet

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Door gebruik te maken van een ‘dynamic capabilities’-benadering (dynamische bekwaamheden), biedt Seyedesmaeil Mousavi in zijn proefschrift een dynamisch perspectief op de manier waarop organisatorische- en managementcapaciteiten het mogelijk maken voor bedrijven om te innoveren in duurzaamheid.

Dynamische bekwaamheden zijn een reeks strategische activiteiten die erop gericht zijn bedrijven in staat te stellen interne en externe middelen/competenties te integreren, te ontwikkelen en aan te wenden om in te spelen op, en vorm te geven aan snel veranderende zakelijke omgevingen zoals de roep om meer duurzaamheid.

Mousavi wilde meer inzicht krijgen in de manier waarop bedrijven innovatie in duurzaamheid beheersen en ontwikkelen. Om beter te begrijpen hoe bedrijven innovatie in duurzaamheid beheersen en ontwikkelen, vergroot Mousavi het inzicht in de wijze waarop bedrijven de daartoe vereiste middelen en competenties ontwikkelen en inzetten.