Besmettelijk: het modelleren van de verspreiding van gedrag, percepties en emoties in sociale netwerken

05-09-2018

09.45

Aula

Contagious: Modeling the Spread of Behaviours, Perceptions and Emotions in Social Networks

E. Fernandes de Mello Araujo

prof.dr. J. Treur, prof.dr.ir. A.T. van Halteren, copromotor dr. M.C.A. Klein

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

In zijn proefschrift probeert Eric Fernandes de Mello Araujo verschillende soorten gedrag, percepties en emoties te begrijpen, te modelleren en te voorspellen. Zijn onderzoek draagt bij aan het begrijpen van gezondheidsgedrag en presenteert een model dat de verspreiding van gezondheidsgedrag bij de algemene bevolking kan verklaren. Dit helpt bij het ontwikkelen van oplossingen om de levensstijl van de bevolking te verbeteren, en om een ​​licht te werpen op het wereldwijde probleem van ongezond gedrag. Fernandes de Mello Araujo geeft ook inzicht in bijvoorbeeld de reacties van mensen op rampsituaties, hoe politieke positionering wordt vormgegeven en hoe mensen worden beïnvloed door webmedia.

Sociale besmetting kwantificeren
Het is bekend dat sociale interacties op veel manieren het gedrag, de percepties en emoties van een persoon kunnen beïnvloeden; van besmetting van emoties tot verspreiding van obesitas. De kwantificering van de verspreiding van gedrag, percepties en emoties is een taak die een goed begrip van het fenomeen van sociale besmetting vereist, evenals goede methoden voor het verzamelen van gegevens. Sociale besmetting staat voor het effect dat wordt veroorzaakt door onze relaties, op onze eigen identiteit, karakter, beslissingen, meningen, positionering, emoties, enz. Het is een proces dat zich onbewust en natuurlijk gedurende ons hele leven afspeelt.

Multidisciplinair onderzoek
De gegevens van de nieuwe webtechnologieën die onlangs zijn gemaakt, gecombineerd met de vooruitgang op het gebied van apparaten zoals smartphones, trackings voor fysieke activiteit en andere sensoren, zijn een goede bron voor onderzoek naar de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden en hoe hun verbindingen vorm geven aan hun gedrag, percepties en emoties. Aan de andere kant kan het begrijpen van menselijk gedrag om toekomstige staten te modelleren en te voorspellen als een zeer complexe taak worden beschouwd, omdat het een multidisciplinaire aanpak en zeer sterke methoden vereist om het hele proces te valideren.

Fernandes de Mello Araujo deed literatuuronderzoek in diverse wetenschappen, zoals neurowetenschappen, psychologie en sociologie. Hij analyseerde voor het merendeel gegevens van fysieke activiteit van groepen mensen om te begrijpen hoe de verbindingen daartussen hun bereidheid beïnvloeden om actiever te worden of juist niet. Zijn studies hebben betrekking op volwassenen, kinderen en tieners, in de zoektocht om sociale besmetting van gedrag in hun sociale netwerken te modelleren. Fernandes de Mello Araujo toont aan dat het model dat wordt gebruikt voor de analyse van bewegingsactiviteit kan worden uitgebreid naar andere gebieden, zoals reacties op berichten in rampsituaties of politieke positionering in webmedia.

Meer informatie over het proefschrift in DARE