Prestatiemodellen ontwikkeld om prestaties IT-systemen te optimaliseren

18-09-2018

09.45

Aula

Performance models for analysis and control of it systems

A. Hristov

prof.dr. R.D. van der Mei, prof.dr. S. Bhulai, copromotor prof.dr. J.W. Bosman

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Iedereen gebruikt IT-diensten om bijvoorbeeld online te bankieren, online te winkelen en vluchten te boeken. Het is daarom belangrijk dat deze applicaties goed werken en in de toekomst zelfs sneller en efficiënter worden. Wiskundige Asparuh Hristov onderzocht specifieke IT-systemen met wachtrijtheorie-technieken in combinatie met evolutionaire algoritmen om zo de prestaties van de IT-systemen te optimaliseren.

Complexiteit van IT-infrastructuren
Er bestaat een wisselwerking tussen de prestaties van een bepaald computersysteem enerzijds en de bijbehorende bedrijfskosten anderzijds. Prestatieanalyse is cruciaal om deze wisselwerking goed te balanceren. De toenemende complexiteit van IT-infrastructuren is echter een grote uitdaging om computersystemen te beheren.

Om de beschikbare bronnen efficiënter te gebruiken met behoud van de gewenste Quality of Service (QoS) is het nodig om verder te gaan dan ad-hoc oplossingen. Hristov ontwikkelde tools en methoden om de prestaties van IT-systemen te evalueren en bovendien om het beheer ervan te optimaliseren. De algoritmes die hij hiervoor gebruikte, bieden opmerkelijk nauwkeurige en tegelijkertijd gemakkelijk schaalbare, generieke oplossingen voor problemen ‘in de echte wereld’.

Meer informatie over het proefschrift in DARE