Patronen in tijd en ruimte van gebruik ijzeroxide-gesteentes in Mesopotamië

20-09-2018

11.45

Aula

Iron oxide rock artefacts in Mesopotamia ca 2600-1200 BC

M.M. Melein

prof.dr. H. Kars, copromotor prof.dr. A. Otto

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Martine Melein onderzocht de patronen in tijd en ruimte van het gebruik van ijzeroxide-gesteentes in Mesopotamië. Door het combineren van geologie en archeologie toont zij onder andere aan dat het herkomstgebied Noord-Syrië is. Door één materiaalsoort, ijzeroxidegesteente, uit te diepen, begrijpen we iets meer over de keuzes die ten grondslag lagen aan de import van uitheemse materialen die zo belangrijk waren voor de bloeiende beschavingen in Mesopotamië, de bakermat van onze eigen beschaving.

IJzeroxidegesteente populair
De bloeiende beschavingen van Mesopotamië, het huidige Irak en Syrië, importeerden allerlei materialen uit de gebieden om hen heen. IJzeroxidegesteente (hematiet, magnetiet en goethiet) was erg populair voor gewichtsstenen en rolzegels rond 2000 voor Christus. Dit materiaal is zowel archeologisch als in de spijkerschriftteksten goed te volgen.

Melein onderzocht waar het materiaal vandaan komt, waarom men het ging gebruiken en waarom men daar weer mee ophield. Hiervoor koos zij voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij zij gebruik maakte van kwalitatieve en kwantitatieve archeologie, geologie, mineralogie, spijkerschriftteksten en archeometrie. Technologische ontwikkelingen lagen ten grondslag aan de introductie van dit materiaal én aan einde van het gebruik ervan. In de spijkerschriftteksten kwam Melein de oudst bekende beschrijving van magnetisme tegen.