Depressiepreventie bij patiënten met diabetes type 2 en/of coronaire hartziekten in huisartsenpraktijk

14-09-2018

13.45

Aula

Challenges in the prevention of depression in patients with diabetes mellitus type 2 and/or coronary heart disease in primary care

A.D. Pols

prof.dr. M.W. van Tulder, prof.dr. H.W.J. van Marwijk, copromotor dr. M.C. Adriaanse

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Step-Dep is niet effectiever dan gebruikelijke huisartsenzorg in het voorkomen van MD na een of twee jaar. Een PHQ-9 van minimaal 6 alleen lijkt een onvoldoende risico te reflecteren om effectieve gerichte preventie te waarborgen. Het hoogste risico op depressie hebben patiënten met verhoogde niveaus van depressieve en angstklachten, met meer dan drie chronische ziekten, en die onlangs een stressvolle levensgebeurtenis hadden doorgemaakt. Toch wordt Step-Dep als waardevol ervaren; het routinematig bespreken van depressieve symptomen wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Alide Pols.

Pols evalueerde de effectiviteit van een door praktijkondersteuners (POH-ers) geleid stepped-care programma (Step-Dep) in vergelijking met gebruikelijke huisartsenzorg om depressie te voorkomen bij patiënten met depressie en coronaire hartziekten én een subklinische depressie (gemeten met een score van minimaal 6 op de depressievragenlijst Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9). Ook onderzocht zij de ervaringen van patiënten en POH-ers met Step-Dep, en hun percepties op depressie. Tenslotte bekeek ze wie het hoogste risico op een depressie had.

Depressie, diabetes en coronaire hartziekten zijn elk belangrijke veroorzakers van de wereldwijde ziektelast en komen vaak tegelijkertijd voor, wat de ziektelast verder vergroot. Er is onderzoek nodig om te bepalen of geïntegreerde mentale en somatische gezondheidsstrategieën ter voorkoming van depressie die ziektelast kunnen verminderen. Een mogelijke strategie is het preventief behandelen van patiënten met een verhoogd risico op depressie, zoals met een subklinische depressie.

Meer informatie over het proefschrift in DARE