Integratie van aanpassingsgedrag in overstromingsrisico-analyse

16-11-2018

13.45

Aula

Integrating adaption behaviour in flood risk analysis

T. Haer

prof.dr. J.C.J.H. Aerts, prof.dr. W.J.W. Botzen

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie