Het milieuarchief van Arctica islandica ontrafeld

15-10-2018

09.45

Auditorium

Disentangling Arctica islandica's environmental archive

I.M. Ballesta Artero

prof.dr. J. van der Meer, copromotor dr. R. Witbaard

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het prorefschrift in DARE