Hydrologische respons van een Fire-Climax grasland en een herbebossing voor en na passage van Typhoon Haiyan

11-10-2018

13.45

Aula

Hydrological Response of a Fire-Climax Grassland and a Reforest Before and After Passage of Typhoon Haiyan (Leyte Island, the Philippines)

J. Zhang

prof.dr. L.A. Bruijnzeel, copromotor dr. H.J. van Meerveld

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE