Methode voor gen-set analyse ontwikkeld

26-06-2019

11.45

Aula

Gene-set analysis: unraveling genetic mysteries using the power of molten rock

C.A. de Leeuw

prof.dr. D. Posthuma, prof.dr. T. Heskes

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Christiaan de Leeuw heeft een methode voor gen-set analyse van genetische gegevens ontwikkeld; MAGMA genaamd. Het wordt nu veel gebruikt om biologische gegevens te gebruiken om een ​​beter inzicht te krijgen in de genetische en biologische oorzaken van eigenschappen. Deze methode is gericht op verbetering van de bestaande methoden en doet ook dienst als platform om meer complexe modellen te ontwikkelen. MAGMA wordt nu gebruikt in het veld.
Inzicht

Bijna alle eigenschappen die je kunt bedenken, hebben een genetische component, bijvoorbeeld ziekten, stoornissen, maar ook zaken als lengte, IQ, persoonlijkheid zijn echter zeer polygenisch. Dit betekent dat hun genetische component waarschijnlijk uit duizenden verschillende causale genetische varianten bestaat, die bijna allemaal zeer kleine effectgroottes hebben. Dit maakt het begrijpen van de onderliggende biologie heel uitdagend. Het doel van de gen-set analyse is om wat meer inzicht in deze biologie te geven. 


Meer informatie over het proefschrift in DARE