Interacties essentiële celdelingseiwit FtsQ als mogelijk nieuw doelwit voor interventie met antibiotica

21-03-2019

11.45

Aula

Exploring interactions of the essential cell division protein FtsQ as potential novel targets for antibiotic intervention

M. Glas

prof.dr. I.J.P. de Esch, prof.dr. W. Bitter, dr. J. Luirink

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie