Hoe kun je files verminderen?

23-01-2019

09.45

Aula

Stochastic Modelling and Control of Road Traffic Congestion

D. van Leeuwen

prof.dr. R.D. van der Mei, prof.dr. R. Nunez-Queija

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Wiskundige Daphne van Leeuwen deed onderzoek naar filevermindering. Doel van haar promotieonderzoek was het begrijpen van de impact van onzekerheid op de effectiviteit van verkeerscontrole-strategieën.

De dynamiek in het wegverkeer is onderhevig aan onzekerheid. Deze onzekerheid is voor een groot deel toe te schrijven aan de onvoorspelbaarheid in het keuzegedrag van individuen. Als gevolg hiervan ontstaan schommelingen in het verkeersaanbod en de wegcapaciteit die van grote invloed zijn op de effectiviteit van verkeersmanagement-oplossingen.

In verkeersmanagement worden dit soort schommelingen vaak niet meegenomen. Van Leeuwen richtte zich op deze onzekerheid vanuit verschillende perspectieven, in het bijzonder: aansturing vanuit wegkantsystemen, gebruikersgedrag en netwerkanalyse.

Van Leeuwen heeft methodieken ontwikkeld om files te verminderen door middel van coördinatie en controletechnieken.