Management van kwalitatief hoogwaardige dienstinnovaties

26-03-2019

13.45

Aula

Management of service innovation quality

Y. Mu

prof.dr.ir. B.A.G. Bossink, dr. G.T. Vinig

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Innovatie is een motor achter economische groei in de dienstensector en belangrijk voor de strategische positie van dienstverlenende bedrijven. Yu Mu voerde enkele studies uit die zijn gericht op het bouwen en testen van een framework dat management van dienstinnovatie in verschillende sectoren beschrijft en structureert. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat louter markt- en winstdenken onvoldoende is voor kwalitatief hoogwaardige dienstinnovatie. Kwalitatief hoogwaardige dienstinnovatie in projecten blijkt sterk afhankelijk van een continue verbeterdrang in de organisatie, de mate waarin de organisatie dienstinnovatie aanmoedigt en faciliteert, de mate waarin medewerkers in het primaire dienstverleningsproces betrokken worden bij het bedenken van de dienstinnovaties, en de mate waarin topmanagers betrokken zijn en blijven bij het implementeren van deze dienstinnovaties.

Mu onderzocht de wijze waarop het grootste online reisbureau van China – Ctrip – het dienstinnovatieproces organiseert. Ook bestudeerde Mu een aantal dienstinnovatieprojecten in de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij ze het waardecreatieproces analyseerde. Ze gaat daarbij in op de wijze waarop managers en werknemers kunnen bijdragen aan waardecreatie door dienstinnovatie. Tot slot onderzocht Mu innovatieprojecten in amusementsparken en bij luchtvaartmaatschappijen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE