Redeneren over celdynamica met behulp van netwerkmodellen

29-01-2019

11.45

Aula

Reasoning about cell dynamics using network models

A. Jacobsen

prof.dr. J. Heringa, copromotor dr.ir. K.A. Feenstra

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Kanker is een complexe ziekte die wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillende genetische afwijkingen (mutaties), die de moleculen van een cel en hun functies beïnvloeden. Het belangrijkste doel van het onderzoek naar complexe ziektes is om een beter inzicht te verkrijgen in hoe genetische mutaties het startschot voor een ziekte geven, en verdere ontwikkeling hiervan veroorzaken.

De duizenden moleculen binnen een cel zijn verbonden via verschillende soorten netwerken die samen de cel een groot aantal functies verlenen en daarmee de cel zijn gedrag geven. Als moleculen veranderen door een bepaalde mutatie, kan dit hun interactie in een netwerk beïnvloeden, en als gevolg hiervan een verstoring of een ziekte veroorzaken. Onderzoek naar deze verstoorde netwerken geeft ons daarom een beter inzicht in de moleculaire oorzaak van complexe ziektes. De complexiteit van de netwerken maakt dat onderzoek vaak alleen mogelijk is met behulp van computers.

In haar proefschrift presenteert Annika Jacobsen haar onderzoek waarin ze computermodellen en analyses gebruikt om meer te ontdekken over verstoorde cellulaire netwerken. Een computermodel van een cellulair netwerk kan gebruikt worden om te laten zien of te voorspellen hoe het zich gedraagt in een gezonde of een ‘zieke’ toestand. Verder beschrijven we de manier van werken (het computationele raamwerk) zodanig dat deze gemakkelijk te begrijpen is en hergebruikt kan worden door andere onderzoekers.