Ruimtelijke organisatie van de bacteriële cel: in vivo beeldvorming over schalen

29-01-2019

09.45

Aula

Spatial organization of the bacterial cell: In vivo imaging across scales

J. Solari

prof.dr. T.S. Shimizu

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE