Planeten niet zo verarmd in vluchtige elementen

04-03-2019

11.45

Aula

Constraints on planetary formation, accretion and differentiation from experimental petrology

E.S. Steenstra

prof.dr. W. van Westrenen, dr. N. Rai

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

VU-petroloog Edgar Steenstra onderzocht de vroege evolutie van planeten, waaronder de Aarde, Maan, Mars en Mercurius. Zijn onderzoeksresultaten vergroten ons begrip van planeetvorming en daarmee de vorming van de Aarde.

Steenstra onderzocht hoe de verdeling van elementen die gemakkelijk verdampen en nodig zijn voor leven, eruitzag in ons vroege zonnestelsel. Voorheen werd aangenomen dat de verarming van deze elementen in planeten enkel het resultaat van verdamping was. Ook was het onduidelijk in hoeverre er daadwerkelijk lava-oceanen op onze planeten aanwezig waren gedurende hun vorming en vroege evolutie. Steenstra bestudeerde de synthetische planeetstenen van o.a. de Aarde, Maan, Mars en Mercurius en metalen bij hogedruk en temperatuur gesmolten en de chemische reacties naderhand.

Steenstra toont aan dat planeten niet zo verarmd zijn in vluchtige elementen zoals nu wordt aangenomen. Dit is van groot belang voor bijvoorbeeld het ontstaan van leven, omdat organismen dergelijke elementen nodig hebben. Ook toont hij aan dat lava-oceanen waarschijnlijk op de meeste planeten aanwezig zijn geweest.

Meer informatie over het proefschrift in DARE