Moleculaire wetenschap om de risicobeoordeling van pesticiden te verbeteren

14-02-2019

11.45

Aula

Integrated omics to add ecological relevance to risk assessment of pesticides

T.F. Da Silva Simoes

prof.dr. N.M. Straalen, prof.dr. J.P. de Sousa, copromotoren dr.ir. T.F.M. Roelofs, dr. M.F.L. Lemos

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

De groeiende behoefte om middelen te exploiteren die een groeiende wereldbevolking kunnen voorzien, heeft het gebruik van synthetische chemicaliën (pesticiden) verhoogd, waardoor hogere inkomsten in productie en middelen mogelijk zijn, met name voor landbouwontwikkelingen. Daartoe is een toenemend aantal chemicaliën zoals herbiciden, fungiciden en insecticiden ontwikkeld en op de markt geïntroduceerd. Deze chemicaliën eindigen onvermijdelijk in het milieu, vaak op een ongecontroleerde manier. 

Om de effecten van deze verontreinigingen op efficiënte wijze te beoordelen en te anticiperen en de effecten van dezelfde effecten op het milieu en op de gezondheid van de mens te voorkomen, zijn prognostische en diagnostische ecotoxicologische hulpmiddelen en protocollen ontwikkeld en gereguleerd gedurende de afgelopen decennia. Er zijn echter enkele beperkingen in de momenteel gebruikte technieken en protocollen die worden gebruikt bij milieurisicobeoordelingen. 

Het onderzoek van Tiago Simões kan een belangrijke bijdrage leveren om de bodemgezondheidstoestand aan te pakken en de ecosysteembescherming te verbeteren, wat van groot belang is voor de algemene bevolking en de volksgezondheid. Ongecontroleerd gebruik van pesticide en onderliggende contaminatie is een kwestie van de huidige algemene maatschappelijke en bestuurlijke discussie. 

Meer informatie over het proefschrift in DARE