Verbetering van de representatie van menselijke dimensies in grootschalige modellen voor landgebruik. Casestudy's uit Laos

20-09-2019

13.45

Aula

Advancing the Representation of Human Dimensions in Large-scale Land Use Models. Case studies from Laos

C. Ornetsmüller

prof.dr.ir. P.H. Verburg, dr. A. Heinimann

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Website Amsterdam UMC