Ruggenmergletsel: kan gentherapie met transcriptiefactoren axonregeneratie bevorderen?

12-09-2019

13.45

Aula

Spinal cord injury: Can gene therapy with transcription factors drive axon regeneration?

C.L. Attwell

prof.dr. J. Verhaagen, dr. M.R.J. Mason


Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Voor mensen met zenuw-, ruggenmerg- of hersenletsel geeft dit onderzoek hoop op een behandeling in de toekomst.

Mensen met een dwarslaesie verliezen vaak het vermogen alledaagse handelingen uit te voeren, zoals schrijven of het optillen van een kop koffie. Het herwinnen van deze functies zou een enorme verbetering zijn. Neuroloog Callan Attwell onderzocht of hij de regeneratie van beschadigde zenuwcellen kan stimuleren. Zijn onderzoek richtte zich op transcriptiefactoren. 

Transcriptiefactoren zijn te beschouwen als schakelaars in de celkern die het groeiprogramma van een kapotte zenuwcel kunnen aanzetten. Attwell heeft drie transcriptiefactoren gevonden die gekweekte zenuwcellen stimuleren tot het uitgroeien van hun zenuwuitlopers. Hij bracht deze transcriptiefactoren vervolgens op een bijzondere manier in het ruggenmerg in, namelijk door gebruik te maken van gentherapie. Van twee van de drie transcriptiefactoren heeft hij aangetoond dat deze ook in ruggenmerg neuronen het regeneratie proces bevorderen na een beschadiging. De waargenomen effecten zijn echter vrij klein. Er is daarom vervolgonderzoek nodig waarin gezocht zal worden naar transcriptiefactoren die mogelijk effectiever zijn.

Meer informatie over dit proefschrift in DARE