Geïsoleerde moeders van kinderen met een beperking uit Zuid Afrika vinden elkaar

17-09-2019

09.45

Aula

Against All Odds

E.J. van der Mark

prof.dr. J.E.W. Broerse, dr. C.W.M. Dedding, dr. T. Zuiderent-Jerak, prof.dr. E.M. Conradie

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Het proefschrift van Elise van der Mark biedt inzicht in de dagelijkse realiteit van vrouwen die zorgen voor kinderen met een beperking uit een sociaaleconomisch arme context in Zuidelijk Afrika en identificeert interventies die het welzijn van deze vrouwen mogelijk kunnen verbeteren.

Ouders van kinderen met een beperking ervaren vaak problemen in de zorg voor hun kind. In een sociaaleconomische arme context, zoals in Zuidelijk Afrika, is het te verwachten dat het voorzien in de speciale behoeften van een kind met een beperking buitengewoon moeilijk is. Kennis over de ervaringen van deze ouders, met name moeders aangezien zij voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de zorg in Zuidelijk Afrika, is echter zeer beperkt. Hierdoor zijn sociale programma’s en dienstverlening vaak onvoldoende effectief.

De resultaten wijzen op een zeer geïsoleerde manier van leven van moeders als reactie op de moeilijke omstandigheden, met name discriminatie, geweld en armoede. Veel moeders kiezen ervoor zich terug te trekken en te focussen op huishoudelijke taken en de zorg voor hun kind, zonder hulp van familieleden, organisaties of de overheid. Dit resulteert echter wel in fysieke en psychologische stress en een verergering van hun armoede.

Dit proefschrift toont aan dat toepassing van PAR (Participatory Action Research) in deze specifieke omstandigheden en bij een sterk gemarginaliseerde groep behulpzaam kan zijn in het verbeteren van welzijn; moeders bleken samen een proces van emotioneel herstel aan te kunnen gaan. Dit resulteerde vervolgens in een collectieve actie voor het publiceren van een kinderboek en het opzetten van een naaiatelier.