Bestaat emotioneel eten eigenlijk wel?

12-09-2019

15.45

Aula

Emotioneel eten en de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

prof.dr. T. van Strien

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Afscheidscollege

In dit afscheidscollege blikt Tatjana van Strien terug op het ontstaan van de NVE (Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag) in het buitenland bekend als DEBQ (Dutch Eating Behaviour Questionnaire), hoe zij die tijdens haar promotieonderzoek aan de Wageningse Universiteit in de jaren 80 bedacht en ontwikkeld. Ook neemt zij ons mee naar het heden, en laat zij recent onderzoek zien waarin een van de drie eetstijlen die de NVE meet, namelijk emotioneel eten (eten bij negatieve emoties), bij met name vrouwen een belangrijk verbindend element lijkt tussen de twee grootste gezondheidsproblemen van tegenwoordig, namelijk depressie en obesitas. 

Deze bevinding heeft ook gevolgen voor de therapie van overgewicht. Nu depressieve symptomen en toename in overgewicht via emotioneel eten met elkaar samenhangen, lijkt overgewicht, tenminste bij vrouwen, bij lang niet ieder de simpele uitkomst van een slechte levensstijl te zijn, die met een strak regime van minder eten en meer bewegen te behandelen is. Depressie is een ernstige psychische aandoening met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven.  Ook de behandeling van emotionele eters lijkt nu eerder een zaak voor de GGZ-psycholoog of psychiater dan voor de leefstijlcoach of diëtist. We moeten dus verder kijken dan de gebruikelijke behandelingen 'minder eten, meer bewegen'.

Omdat er in Nederland emotioneel–eten sceptici zijn, die beweren dat emotioneel eten helemaal niet bestaat kan Van Strien er niet omheen haar verhaal te beginnen met een fact check te doen: bestaat emotioneel eten eigenlijk wel?