Rationeel ontwerp van op ijzer gebaseerde katalysatoren voor kruiskoppeling

16-09-2019

15.45

Aula

ACTIVATING BONDS Rational Design of Iron-Based Catalysts for Cross-Coupling

X. Sun

prof.dr. F.M. Bickelhaupt, prof.dr. C. Fonseca Guerra, dr. T.A. Hamlin

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE