Inzicht in en verbetering van de continuïteit van de zorg voor dakloze vrouwen met ernstige psychische stoornissen in (Zuid-)India.

03-12-2019

11.45

Aula

‘Bringing mental health care closer to home’ Understanding and improving continuity of care for homeless women with severe mental disorders in (South) India.

A.P. Veparala

prof.dr. J.G.F. Bunders-Aelen, dr. E.J. Regeer, dr. B.J. Regeer

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie