Toepasselijkheid en prestaties van de berekening van de bindende affiniteit op basis van lineaire interactie en energie op basis van bindende affiniteit

12-12-2019

09.45

Aula

Applicability and performance of linear interaction energy based binding affinity calculation

E.A. Rifai

prof.dr. N.P.E. Vermeulen, dr. D.P. Geerke

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Meer informatie over het proefschrift