Slaap en cognitief en gedragsmatig functioneren bij kinderen en adolescenten

12-12-2019

11.45

Aula

Sleep and Cognitive and Behavioral Functioning in Children and Adolescents

M.C.M. Vermeulen

prof.dr. E.J.W. van Someren, prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld, dr. K.B. van der Heijden, prof.dr. M. Bartels

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Informatie over het proefschrift