Nieuwe ideeën over psychologisch trauma: verder dan posttraumatische stressstoornis

03-12-2019

09.45

Aula

Interplay of Psychological Trauma in Development, Maintenance and Treatment of Positive Psychotic Symptoms

S. Vallath

prof.dr. J.G.F. Bunders-Aelen, dr. A. Lakshmi-Ravikanth, dr. C.P.C. Borba

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Vallath onderzocht de invloed van negatieve levenservaringen op psychologisch trauma en de impact ervan op ernstige psychische aandoeningen, met name psychose. In haar proefschrift toont Vallath aan dat deze negatieve ervaringen verband houden met de ontwikkeling en het aanhouden van psychotische symptomen. Deze uitkomst wijst op een groeiende en noodzakelijke behoefte om behandelmethodes en interventies in psychose te verbeteren en hierbij rekening te houden met alle waargenomen traumatische ervaringen, dus niet alleen met PTSS.

Onzichtbaar
Al tientallen jaren lopen posttraumatische stressstoornissen (PTSS) voorop in vele onderzoeksinspanningen. Echter ervaart een aanzienlijk deel van de bevolking psychologisch trauma dat niet leidt tot PTSS, maar even pijnlijk en slopend is. Deze mensen blijven lijden in stilte en ontvangen geen erkenning voor hun traumatische nood en komen in veel gevallen niet klinisch in zicht, tenzij er PTSS wordt geconstateerd.

Sociaal-culterele invloeden

Het onderzoek is uitgevoerd bij een organisatie in India die werkt met patiënten met ernstige psychische aandoeningen en complexe psychologische en sociale problemen. Aangezien de meeste definities en diagnostische criteria van trauma zijn ontwikkeld in westerse contexten geeft Vallath haar proefschrift meer inzicht in sociaal-culturele invloeden van andere samenlevingen.

Meer informatie over het proefschrift