Receptoren uit herpesvirussen beïnvloeden de groei en ontwikkeling van hersentumoren

05-12-2019

11.45

Aula

Herpesvirus-Encoded G Protein-Coupled Receptor Signaling and its role in the Modulation of Glioblastoma Multiforme

T.S. Fan

prof.dr. M.J. Smit, dr. M.H. Siderius, dr. A. Rahbar

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Tian Shu Fan bracht het mechanisme in kaart waarmee het virus US28 in staat is glioblastoma, een kwaadaardige primaire hersentumor met een relatief korte overlevingsperiode, te stimuleren. Het lijkt er op dat US28 de tumorgroei stimuleert via meerdere wegen: het stimuleren van de celdeling en het induceren van (kanker) stamcel gedrag. Dit effect kan geremd  worden door gebruik te maken van antilichamen geïsoleerd uit lama’s, zogenaamde nanobodies.

Virale eiwitten
Het humane cytomegalovirus wordt door bijna 80% van de wereldpopulatie gedragen. Het virus brengt virale eiwitten met zich mee, waaronder de US28 receptor, deze virale eiwitten zijn in staat om de groei van glioblastoma te stimuleren.

Versnelde groei
Uit het onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van US28 zorgt voor versnelde groei in kankercellen, maar ook dat het zorgt voor de-differentiatie; kankercellen die zich meer als (kanker) stamcellen gedragen. Dit houdt in dat ze oneindig kunnen delen en minder gevoelig worden voor therapie.

Ongeneselijk
Glioblastoma is tot op de dag van vandaag ongeneeslijk. Het onderzoek van Fan kan bijdragen aan het beter begrijpen van de groei van glioblastoma. Door meer te leren over het humane cytomegalovirus en de US28 receptor, kan glioblastoma afgeremd en beter behandelbaar worden.  

 Meer informatie over het proefschrift