Brandvertragers in het Zuid-Afrikaanse binnenmilieu

09-04-2020

09.45

Online

Flame Retardants in the South African Indoor Environment

M.Brits

prof.dr. J. de Boer, prof.dr. E.R. Rohwer, dr. J.M. Weiss, dr. J. De Vos

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Ontwikkelingslanden in Afrika hebben zeer beperkte faciliteiten om brandvertragers te meten in het milieu. Promovendus Marthinus Brits toont aan dat de analyses in Afrika voornamelijk waren gericht op broomhoudende brandvertragers en dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren over het voorkomen van chloorparaffinen en fosfor brandvertragers.

Brandvertragers, zoals broom- en fosforhoudende brandvertragers (BFR’s en OPFR’s) en chloorparaffines worden vaak gebruikt in brandbare consumentenproducten zoals elektrische en elektronische apparatuur, meubels, tapijten, isolatiematerialen en andere producten. Op basis van hun unieke fysisch-chemische eigenschappen zijn deze stoffen in staat om de brandbaarheid van het product te vertragen waardoor wordt voldaan aan brandveiligheidseisen. Het nadeel is dat de meeste brandvertragers uiteindelijk in het milieu terechtkomen en dat sommige ook giftig zijn en zich ophopen in organismen.

Een screeningsmethode met kattenhaar maakte het mogelijk brandvertragers en gerelateerde stoffen te identificeren. Meer dan zeventig brandvertragers en gerelateerde stoffen werden geïdentificeerd waaronder ook polychloorbifenylen (PCB's) en een aantal pesticiden. Gehalten van brandvertragers en chloorparaffinen werden verder gemeten in binnenhuisstof. Haar- en binnenhuisstofmonsters vertoonden vergelijkbare profielen en we onthulden dat het Zuid-Afrikaanse binnenmilieu hoge chloorpraffinen gehalten vertoont. Peuters die dezelfde omgeving delen met katten kunnen zo ook blootgesteld worden hetgeen tot gezondheidsrisico’s voor kinderen kan leiden.

Meer informatie over het proefschrift