Verkennen van de fysica achter biomoleculaire processen

16-01-2020

09.45

Aula

DNA, proteins, membranes: exploring the physics behind biomolecular processes.

M. Marchetti

prof.dr.ir. G.J.L. Wuite, prof.dr. W.H. Roos

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Margherita Marchetti onderzocht verschillende biomoleculaire processen die aangestuurd worden door de interacties tussen DNA, eiwitten en membranen (belangrijke macromoleculen van het leven). Dankzij ultramoderne single-molecule instrumenten vangen, manipuleren en observeren we één macromolecuul tegelijk.

Biomoleculaire processen vertegenwoordigen de fundamentele interacties die op nanoschaal plaatsvinden en die van vitaal belang zijn voor elk biologisch system. De complexiteit van deze gebeurtenissen en de ruimte- en tijdschaal waarop ze zich voordoen, vormen de grootste uitdaging in de experimentele biofysica: het ontrafelen van dergelijke processen en hun werkingsmechanisme.

Inzicht in biomoleculaire processen op het niveau van één molecuul kan nieuwe manieren opleveren om te begrijpen hoe sommige ziekten zich ontwikkelen en hoe nieuwe hulpmiddelen voor de toediening van geneesmiddelen kunnen worden samengesteld.

Meer informatie over het proefschrift