Kansen voor betere behandeling van slapeloosheid

04-02-2020

11.45

Auditorium

Opportunities for optimizing the treatment of Insomnia Disorder

K. Dekker

prof.dr. E.J.W. van Someren, dr. J.S. Benjamins, prof.dr. A. van Straten

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Neurowetenschapper Kim Dekker identificeerde drie kansen voor het verbeteren van de behandeling van slapeloosheid. De combinatie van cognitieve gedragstherapie met chrono biologische therapie is veelbelovend, maar moet verder worden verfijnd. Daarnaast blijkt dat behandelingen afgestemd moeten worden op de persoonlijkheid van de patiënt en moeten symptomen die overdag voorkomen, zoals piekeren, ook aangepakt worden.

Gepersonaliseerde behandeling
Kim Dekker, Netherlands Institute for Neuroscience, onderzocht behandelingsmogelijkheden voor slapeloosheid. Het onderzoek van Dekker geeft een aantal kansen om de behandeling van slapeloosheid te verbeteren. De resultaten zijn een stap in de richting van een betere, gepersonaliseerde behandeling van slapeloosheid. Slapeloosheid komt bij meer dan 10% van de westerse bevolking voor en heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de patiënten. Helaas is er nog geen behandeling die alle patiënten volledig kan genezen.

Meer informatie over het proefschrift