Wiskundige modellen helpen bij complexe data-analyse

28-02-2020

11.45

Aula

Statistical learning of networks from heterogeneous data through mixture models

M. Aflakparast

prof.dr. M.C.M. de Gunst, dr. W.N. van Wieringen

Faculteit der Bètawetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Wiskundige Mehran Aflakparast ontwikkelde nieuwe methoden om grote hoeveelheden ingewikkelde data beter te kunnen analyseren. Hij paste deze nieuwe methoden toe op verschillende gebieden zoals genregulatie, kankergenetica en tekstanalyses.

Het nauwkeurig modelleren van complexe systemen is een belangrijke uitdaging in hedendaagse data-analyse. Aflakparast ging tijdens zijn promotieonderzoek deze uitdaging aan en hij keek hierbij naar verschillende data-voorbeelden uit de praktijk. Elk voorbeeld omvatte verschillende complexe modelleringsproblemen die niet of onvoldoende konden worden aangepakt met bestaande methoden.

Meer informatie over het proefschrift